Physical literacy

MotoriQ drivs, med syfte att utveckla ett ledarskap som bygger på Physical literacy, för att säkerställa en hög kvalité på barn- och ungdomsverksamheten inom Svenska Budo & Kampsportsförbundets idrotter.

Läs mer på Svenska Budo & Kampsportsförbundets webbplats.