INFORMATION OM DISTRIKTSFÖRBUNDET

SBKF VÄST

Svenska Budo & Kampsportsförbundet Distrikt 5 Väst är det fullständiga namnet på vår organisation. Den omfattar Västra Götaland och Halland och har drygt 160 föreningar.

Den roll som SBKF VÄST har är att var en regional partner för distriktets alla föreningar. Vi stödjer verksamheten med ekonomi, material, marknadsföring, rådgivning, kanslitjänster och utbildning. Med dessa tjänster vill vi verka för att våra föreningar kan utvecklas och intresset för våra idrotter ökar i Västsverige. 

SBKF VÄST samarbetar med RF / SISU och jobbar för att alla föreningar ska ha en egen SISU- konsulent. Det är också genom detta samarbete vi bäst kan påverka beslutsfattare i de kommuner vi verkar och på så sätt öka möjligheterna för föreningarna.

ÅRSAVGIFTEN till SBKF VÄST är 800kr per förening samt 10kr per medlem och år. Den administreras centralt via Svenska Budo & Kampsportsförbundet och är obligatorisk. 

ÅRSMÖTET är distriktsförbundets högst beslutande organ och det är ni som medlemsföreningar som avgör vilka som väljs till kommande års styrelse och vad som beslutas på årsmötet.

SENASTE STADGARNA FÖR SB&K DISTRIKT VÄST HITTAR DU UNDER DOKUMENT