Nya riktlinjer för bidrag

Förbundets möjligheter till aktivt stöd till medlemsföreningar, genom bidrag, har halverats genom minskade anslag till förbundets verksamhet. Detta kräver ett förändrat system för hur vi hanterar möjligheterna för våra medlemsföreningar att söka stöd för sin verksamhet. Förbundet har haft en mycket positiv utveckling när det gäller antalet föreningar som söker stöd och ser förbundet som en viktig partner i sina projekt att utveckla sin verksamhet. Det vill vi fortsätta vara men behöver vara mer noggrann att medel går till det som har störst effekt.

För frågor om bidrag hänvisas till info@kampsportvast.se .

Bidrag

Bidrag kommer att vara möjliga att söka under en begränsad period april – maj. Om det finns medel kvar till hösten kommer en ny möjlighet att söka bidrag annonseras då.

Bidrag kan sökas för att hjälpa och stödja er verksamhet inom föreningen. Det kan handla om att köpa in materiell, marknadsföring eller något annat som är viktigt för verksamheten. Däremot finanisierar vi inte hyror och andra löpande kostnader.

Projektstöd

Projektstöd kan sökas hela verksamhetsåret. Detaljer om vilka kriterier som gäller samt ett ansökningsformulär kommer att läggas upp på hemsidan så snart som möjligt.

Projektstöd kan sökas för evenemang såsom läger, tävlingar, uppvisningar, expo och andra större projekt er förening tänker genomföra under året.