Ansökan om bidrag för Uppstart, Uppvisningar/Graderingar

  Här söker ni stöd för att promota föreningens verksamhet.

  Det kan vara

  • Marknadsföring
  • Uppvisningar
  • Graderingar
  • Öppet hus och uppstartsevent

  I detta ingår transporter av material, resa och logi för inbjudna instruktörer samt hyra av utrustning och lokal.

  Bidrag ges inte ut till arvode för eventuella instruktörer.

  Maxbelopp 5 000 kr.

  Välj din förening


  Om din förening inte finns i listan kan du tyvärr inte använda bidragstjänsten. Kontakta kansliet.


  Ange info för arrangemanget